top of page
foreman-working-with-female-engineer-at-constructi-ZM894U7.jpg

אטם הנדסה

אטמים מכניים למשאבות

חברת אטם הנדסה

 

אטם הנדסה הינה חברה ישראלית בבעלות פרטית. 

 

תחום התמחות:

  1. אספקה של אטמי מדף מתוצרתה

      ובתכנון וייצור של מכלולי אטימה הבנויים מאטמים

      מכאניים סטנדרטיים או מיוחדים.

   2. שדה התמחות נוסף שנשען על טכנולוגיות דומות

      הוא תחום של מסבי החלקה ליישומים מיוחדים. 

   3. תחום משמעותי נוסף בא לביטוי בתכנון וייצור יחידות הנעה.

 

יחידות אלה הינן מוצרים משולבי טכנולוגיות של מיסוב ואטימה-

מוצרים בעלי אופי ייעודי לאופטימיזציה של בעיות אטימה קשות.

 

שנות פעילות מעטות הובילו את אטם הנדסה כיצרן היחידי בארץ בתחומי האטימה המכאנית, למעמד של הספק המוביל בישראל ולייצוא לשווקי OEM 

מעמד זה הושג באמצעות חקירה בלתי נלאית והבנה מרבית של תנאי הפעולה של כל יישום ויישום, בין אם סטנדרטי או מיוחד. מאמצים הנדסיים אלה מתוגמלים באורך חיי מוצר גבוהים מהמקובל ובשביעות רצון הלקוחות.

תעשיות

פארמה | כימיקלים | אנרגיה | יצרני ציוד מקורי | ביטחון | נפט

Screen Shot 2021-10-11 at 15.13.13.png
Screen Shot 2021-10-11 at 15.13.06.png
Screen Shot 2021-10-11 at 15.13.22.png
צרו קשר
הגורן 6, עומר
נציגויות
תחומי התמחות
אתר זה נבנה ועוצב באמצעות אלמה משרד פרסום 2021
bottom of page